Вести

Извештај за работата на менаџерскиот тим на Клиничка болница Битола, за периодот од 07 август 2017 до 07 август 2018 година

ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА НА МЕНАЏЕРСКИОТ ТИМ НА КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА

                              ВО ПЕРИОД ОД ЕДНА ГОДИНА
                                  07.08 2017-07.08.2018    

РЕКОНСТРУКЦИЈА:
1.ХОРТИКУЛТУРНО УРЕДУВАЊЕ НА ДВОРОТ                                      
2.ПОСТАВЕН СИСТЕМ НА НАВОДНУВАЊЕ КАПКА ПО КАПКА                                  
3.ЗАПОЧНАТИ ПОДГОТОВКИ И ПОЧНАТИ АКТИВНОСТИ ЗА ИСКОРИСТУВАЊЕ НА ТЕХНИЧКА ВОДА                  
4.ЗАМЕНА И САНИРАЊЕ НА ОДВОДЕН КАНАЛ И КАНАЛИЗАЦИЈА НА ИНТЕРНИСТИЧКИ АМБУЛАНТИ                          
5.САНИРАЊЕ НА 4 ГОЛЕМИ ДЕФЕКТИ ВО ВОДОВОДНАТА МРЕЖА -НАМАЛЕНА ПОТРОШУВАЧКА НА ВОДА ЗА 50 ПРОЦЕНТИ.          
6.ПОПЛОЧЕН ХОДНИКОТ НА ИНТЕРНИСТИЧКИТЕ АМБУЛАНТИ ,МАГНЕТНАТА РЕЗОНАНЦА,И ПРЕД КУЈНАТА.                              
7.ЗАМЕНЕТ И ПУШТЕН ВО ФУНКЦИЈА ЛИФТОТ           
8.ПОСТАВЕНИ АВТОМАТСКИ ВРАТИ  ВО ХИРУШКИОТ БЛОК                
9.НА ОДДЕЛОТ ПЕДИЈАТРИЈА РЕНОВИРАНА ИТНАТА АМБУЛАНТА,ДНЕВНАТА БОЛНИЦА,САНИТАРНИОТ ЧВОР И КУЈНАТА              
10.РЕНОВИРАНИ РАБОТНИТЕ СОБИ НА НЕВРОЛОГИЈА                      
11.НОВА ЛЕКАРСКА СОБА НА ИНТЕРНО ОДД  .                                      
12. РЕНОВИРАНА ПРОСТОРИЈА НА РЕНГЕН ЗА ПРЕГЛЕД И БИОПСИЈА НА ДОЈКА             
13.РЕНОВИРАН ПРОСТОРОТ НА НЕВРОХИРУРГИЈА
14. ВО ТЕК Е ПРЕГРАДУВАЊЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА БОЛНИЧКИТЕ СОБИ НА ХИРУРГИЈА
15. ПОСТАВЕН ПРЕГРАДЕН ЅИД И ЗАТВОРЕН ПРИСТАПОТ КОН АНЕСТЕЗИЈА ОД АДМИНИСТРАТИВНИОТ БЛОГ
16. РЕНОВИРАНА И ПРОШИРЕНА АМБУЛАНТАТА НА ОРЛ
17. РЕНОВИРАН ОДДЕЛОТ ЗА ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈА
18. НАПРАВЕН ПРОЕКТ И ЗАПОЧНАТА ТЕНДЕРСКАТА ПОСТАПКА ЗА РЕНОВИРАЊЕ НА ХИРУШКИТЕ АМБУЛАНТИ
19. ЗАПОЧНАТО Е РЕНОВИРАЊЕТО НА ХОДНИКОТ ВО УПРАВАТА И НАПРАВЕНА Е РЕКОНСТРУКЦИЈА НА САНИТАРНИОТ ЧВОР ЗС ПАЦИЕНТИ ВО ВЛЕЗО НА БОЛНИЦАТА
21. НАПРАВЕН Е ПРОЕКТ И НАЈДЕН Е ИНВЕСТИТОР ЗА РЕНОВИРАЊЕ НА УРГЕНТНАТА АМБУЛАНТА НА ИНТЕРНО ОДД
22. ЗАМЕНЕТИ СЕ СВЕТИЛКИТЕ ВО БОЛНИЦАТА, НА ВЛЕЗОТ И ВО ДВОРОТ СО ЛЕТ СИЈАЛИЦИ-ЗАШТЕДА НА ЕНЕРГИЈА-ЗАМЕНЕТИ ПОВЕЌЕ ОД 60% ОД СВЕТИЛКИТЕ
23. ЗАПОЧНАТА Е ПОСТАПКА ЗА ЛЕГАЛИЗАЦИЈА НА НЕЛЕГАЛИЗИРАНИ ОБЈЕКТИ
24. РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ПОКРИВ НА МЕНТАЛНО ЗДРАВИЈЕ И ОРТООПТИКА
25. СТАВАЊЕ ВО ФУНКЦИЈА ПО ОТСТРАНУВАЊЕ НА СИТЕ НЕДОСТАТОЦИ НА ОБЈЕКТОТ ЗА РАДИО ОНКОЛОГИЈА
26. ЗАВРШЕНА Е ВТОРАТА ФАЗА И ЗАПОЧНАТА Е ТРЕТАТА ФАЗА НА СТАВАЊЕ ВО ФУНКЦИЈА НА АКЦЕЛЕРАТОРОТ ВО РАДИО ОНКОЛОГИЈА
27. РЕКОНСТРУКЦИЈА НА САНИТАРЕН ЧВОР ВО ИНФУЗИОНИ РАСТВОРИ

 

НОВИ МЕТОДИ -ПРОТОКОЛИ ЗА РАБОТА       

1.ГАСТРОГРАФИЈА             
2.КТ АНГИОГРАФИЈА           
3.КОХЕРЕНТНА  ТОМОГРАФИЈА                 
4.ВОСПОСТАВЕН ПРОТОКОЛ ЗА ПРИЕМ И ТРЕТМАН  НА ВИТАЛНО ЗАГРОЗЕН ПАЦИЕНТ ВО УРГЕНТНА МЕДИЦИНА       
5. ПРАШАЛНИК ЗА РАНО ОТКРИВАЊЕ НА СЕПСА     
6.ПРИСТАП КОН ПАЦИЕНТ ВО ХИРУШКИ ГРАНКИ ЗА ЗАШТИТА ОД ИХИ

ОПРЕМА:

1. ЕКГ 4 АПАРАТИ
2. АПАРАТ ЗА ГИНЕКОЛОГИЈА
3. КОКЕРЕНТНА ТОМОГРАФИЈА-ОФТАЛМОЛОГИЈА
4. ЕЛЕКТРОХИРУШКИ ГЕНЕРАТОР
5. ПРИВРЕМЕНИ ПМ2
6. СПИРОМЕТАР 1
7. ИНХАЛАТОРИ 5
8. ТКИВЕНПРОЦЕСОР-ПАТОЛОГИЈА
9. АПАРАТ ЗА КОНТИНУИРАНА ТОРАКАЛНА ДРЕНАЖА 2
10. ПИШТОЛ ЗА КОРБИОПСИЈА
11. ПОСТАВЕН ВО ФУНКЦИЈА-НОВ СОФТВЕР ЗА 24 ЧАСОВЕН ЕКГ ХОЛТЕР АПАРАТ
12. ФИБЕР ВИДЕО НАЗОЛАРИНГОСКОП-ОРЛ
13. ЕЕГ АПАРАТ СО ХОЛТЕР
14. ВО ПОСТАПКА Е КУПУВАЊЕ НА 2 АПАРАТИ ЗА ДИЈА ДИНАМИК
15.ЕЛЕКТРИЧЕН БОРЕР ЗА ОРТОПЕДИЈА
16. ЛИГАШУР- ДОНАЦИЈА
17. ОПРЕМА ЗА ЦЕНТРАЛНА КУЈНА - ФРИЖИДЕР РЕРНА И КИПЕР
18. НАБАВКА НА СИСТЕМ ЗА СТЕРИЛНА ВОДА-ИНФУЗИОНИ РАСТВОРИ
19. ВОСПОСТАВЕН РИС СИСТЕМ
20. ДИЗАЈНИРАНА И ПОСТАВЕНА НОВА ВЕБ СТРАНИЦА

ВРАБОТУВАЊА

1. ЛЕКАРИ 32
2. ДИПЛОМИРАН ФАРМАЦЕФТ 1
3. ХЕМИЧАР 1
4. РЕНГЕН ТЕХНИЧАР ВСС
5. ДИПЛОМИРАН ФИЗИОТЕРАПЕУТ 2
6. 32 МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ
7. ФИЗИОТЕРАПЕУТ ССС 1
8. АКУШЕРКА СО ССС 1
9. ФАРМАЦЕФСКИ ТЕХНИЧАТ 2
10. ЧИСТАЧИ 15
11. БОЛНИЧАРИ 9
12. ДРУГ НЕ МЕД. КАДАР 19
ВКУПНО: 116 ВРАБОТУВАЊА

И НЕ ЗАСТАНУВАМЕ ТУКА , СЕ ВО ИНТЕРЕС НА ПАЦИЕНТИТЕ СО ВАКВО ТЕМПО ПРОДОЛЖУВАМЕ И НАРЕДНАТА ГОДИНА.

МАЛ ЈУБИЛЕЈ ЕДНА ГОДИНА ОД РАБОТАТА НА МЕНАЏЕРСКИОТ ТИМ НА КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА НА ЧЕЛО СО ДИРЕКТОРОТ ДР.ЗОРАН ЛАЗАРОВ ТРАНСПАРЕНТНО И ЈАВНО  ШТО СМЕ СРАБОТИЛЕ. ПОСЕБНА БЛАГОДАРНОСТ ДО НАЦИОНАЛНИОТ КООРДИНАТОР ЗА ЗДРАВСТВО ДР.ГОЦЕ ЧАКАРОВСКИ ЗА ЦЕЛОКУПНАТА АНГАЖИРАНОСТ ДА ПОМОГНЕ ДА ГО ВРАТИМЕ СЈАЈОТ НА БИТОЛСКАТА БОЛНИЦА КАКО ШТО БЕШЕ НЕКОГАШ ГОРДОСТ НА БИТОЛЧАНИ.

Сподели:

Клучни зборови: Извештај, Клиничка болница Битола, Менаџерски тим