Судска медицина

Судска медицина


Судска медицина


Историја

Одделението за судска медицина е формирано во 1984 година како посебна служба во Медицинскиот центар во Битола. Со доаѓањето на првиот специјалист по судска медицина д-р Митре Нечевски одделението започнува со работа.

Во 1992 година започнува со работа и вториот специјалист по судска медицина д-р Зоран Котевски, додека во 2012 година се приклучува и третиот специјалист по судска медицина д-р Зоран Вељанов.


Функционална поврзаност со правосудните органи

Одделението за судска медицина е поврзано со сите правосудни органи и има регионален карактер, односно со својата дејност го покрива целиот Југозападен регион на Република Македонија. По наредба на правосудните органи, одделението за судска медицина врши:

  • Вештачење на кривични и парнични предмети,
  • Судско медицински обдукции,
  • Обдукции на ексхумирани лешеви,
  • Балсамирање на лешеви,
  • Конзервација на лешеви,
  • Идентификација на лешеви,
  • Телесен преглед на лица со стари повреди,
  • Преглед на сторител на кривично дело,
  • Вештачење за обид за силување и силување.


Високо едуциран кадар

Одделението за судска медицина располага со високо едуциран кадар, и тоа:

3
Специјалисти по судска медицина
(од кои 2 примариуси)
1
Медицинска сестра-администратор
1
Пом.обдуцент