НАШИТЕ ВРЕДНОСТИ

Квалитет

Со постојана примена на нови и се повисоки стандарди во здравствената
заштита и грижата за пациентите, контиунирано градиме ефикасен здравствен
систем, кој во секое време и за секој пациент нуди соодветна
здравствена услуга и заштита.

Партнерство

Ние веруваме дека различноста создава посебна вредност. Оттука, подеднакво
ги вреднуваме, со почит и достоинство, различните култури, полови,
националности, мислења и пристапи. Сите заедно даваат дополнителна вредност
на се што заеднички работиме и создаваме.

Почит

Ние ги градиме нашите вредности во партнерство со нашите пациенти и
соработници, бидејќи заедно сме посилни.

Сочувство

Ние сме свесни дека сочувството е она што што секој од нас го очекува
кога ќе се најде во улога на пациент или негов близок. Затоа ние ги
третираме нашите пациенти, нивните семејства и пријатели, со емпатија,
чесност и отвореност.

Етика

Етиката е дел од нашата организациска култура. Ние го почитуваме животот
од самитот зачеток. Нашата професија е во служба на здравјето и хуманоста.