Др. Билјана Гагачовска - Директор
Специјалист Психијатар
Клиничка болница Битола

kbbitola@gmail.com
+389 47 243 001

Образование

2019 - Субспецијализација по детска и адолесцентна психијатрија на УК по психијатрија на Медицински Факултет Скопје
2015 - Едукација за дијагностика и третман на лица со аутизам на УК по педијатрија при УКЦ во Љубљана
2014 - Едукација за детска и адолесцентна психијатрија на УК по детска и адолесцентна психијатрија при Универзитетскиот Клинички Центар ЧЕРЕПАША Истанбул Република Турција
2011 - Специјализација по психијатрија на УК по психијатрија на Медицински Факултет Скопје
2005 - Факултет по медицина на медицински универзитет Пловдив Р.Бугарија
1999 - Средно образование Гимназија Јосип Броз Тито - Битола

Работно искуство

2020 - ВД Директор на ЈЗУ Клиничка болница Битола
2017-2020 Раководител на одд. за ментално здравје на деца и млади при ЈЗУ Клиничка болница Битола
2013-2017 Психијатрија - ЈЗУ Клиничка Болница Битола
2012-2013 ПЗУ Хармонија Медика - психијатар и основач
Дипл. правник Марија Јовановска
Помошник директор
Правни работиДипл. ек. Дијана Ацевска
Помошник директор
Економски работиМ. Б. Владо Николовски
Главен медицински братМарија Торкова
Асистент на генерален директор
Дипл. ел. инж. Билјана Христовска
Раководител
ИнформатикаДр. Мимоза Гелевска
Раководител
АнестезиологијаДр. Елизабета Ивановска
Раководител
Интерно одделениеДр. Спец. Христијан Ѓеоргиевски
Раководител
МФХ
Др. Илија Келепуровски
Раководител
УрологијаДр. Ели Димитровска
Раководител
Инфективно одделениеДр. Васко Димовски
Раководител
ОРЛДр. Лидија Сотирова
Раководител
Офталмологија
Др. Маргарита Видевска
Раководител
ОртопедијаДр. Николче Ангеловски
Раководител
НеврохирургијаДр. Владимир Михајловски
Раководител
ПсихијатријаДр. Јован Вељанов
Раководител
Хирургија
Др. Цветанка Шокларовска
Раководител
ПатологијаДр. Билјана Илковска
Раководител
ЛабораторијаДр. Рената Раденков
Раководител
ОнкологијаДипл. фарм. Мирјана Павловска
Раководител
Болничка аптека
Др. Ирена Стефановска
Раководител
НеврологијаДр. Дијана Георгиевска
Раководител
ДерматовенерологијаДр. Ѓорѓи Саздановски
Раководител
РадиологијаДр. Снежана Михајловска
Раководител
Нуклеарна медицина
Др. Лидија Петровска
Раководител
ПедијатријаДр. Лидија Паришко
Раководител
Физикална медицинаДр. Елизабета Чипуровска
Раководител
ГинекологијаДр. Михајло Насев
Раководител
Пневмофизиологија
Др. Зоран Котевски
Раководител
Судска медицинаДр. Миле Наумовски
Раководител
Ургентна медицинаДр. Лилјана Момева
Раководител
НеонатологијаДипл. фарм. Дона Тромбева
Раководител
Инфузиони раствори