Др. Александар Обедниковски - Директор
Специјалист Ортопед
Клиничка болница Битола

kbbitola@gmail.com
+389 47 243 001

Образование

Медицински факултет завршил во Скопје. Обедниковски во 2014 година доаѓа во Битолската клиничка болница како специјалист ортопед, а од 2018 година е субспецијалист трауматолог. Се усовршувал на доедукации во Шведска, Грција, Франција…

Работно искуство

Специјалистот ортопед доктор Александар Обедниковски во мај 2022 е назначаен за директор на Клиничка болница во Битола, со решение на Министерот за здравство. Обедниковски на функцијата директор доаѓа од Одделението за Ортопедија и трауматологија.Дипл. правник Марија Јовановска
Помошник директор
Правни работиДипл. ек. Дијана Ацевска
Помошник директор
Економски работиМ. Б. Владо Николовски
Главен медицински братМарија Торкова
Асистент на генерален директор
Дипл. ел. инж. Билјана Христовска
Раководител
ИнформатикаДр. Мимоза Гелевска
Раководител
АнестезиологијаДр. Елизабета Ивановска
Раководител
Интерно одделениеДр. Спец. Христијан Ѓеоргиевски
Раководител
МФХ
Др. Илија Келепуровски
Раководител
УрологијаДр. Ели Димитровска
Раководител
Инфективно одделениеДр. Васко Димовски
Раководител
ОРЛДр. Лидија Сотирова
Раководител
Офталмологија
Др. Маргарита Видевска
Раководител
ОртопедијаДр. Николче Ангеловски
Раководител
НеврохирургијаДр. Владимир Михајловски
Раководител
ПсихијатријаДр. Јован Вељанов
Раководител
Хирургија
Др. Цветанка Шокларовска
Раководител
ПатологијаДр. Билјана Илковска
Раководител
ЛабораторијаДр. Рената Раденков
Раководител
ОнкологијаДипл. фарм. Мирјана Павловска
Раководител
Болничка аптека
Др. Ирена Стефановска
Раководител
НеврологијаДр. Дијана Георгиевска
Раководител
ДерматовенерологијаДр. Ѓорѓи Саздановски
Раководител
РадиологијаДр. Снежана Михајловска
Раководител
Нуклеарна медицина
Др. Лидија Петровска
Раководител
ПедијатријаДр. Лидија Паришко
Раководител
Физикална медицинаДр. Елизабета Чипуровска
Раководител
ГинекологијаДр. Михајло Насев
Раководител
Пневмофизиологија
Др. Зоран Котевски
Раководител
Судска медицинаДр. Миле Наумовски
Раководител
Ургентна медицинаДр. Лилјана Момева
Раководител
НеонатологијаДипл. фарм. Дона Тромбева
Раководител
Инфузиони раствори