• Вашата донација
  може да ја врати НАСМЕВКАТА
  на лицето на болно дете.
 • Секоја донација e
  придонес за подобри услови
  за
  СЕКОЈ ПАЦИЕНТ
 • Донацијата некогаш
  може да значи и спасување
  на
  ЖИВОТ