Вести

ЈЗУ Клиничка болница „Др. Трифун Пановски“ - Битола врши примена на законот за отпис на камати и репрограмирање на долгови и трошоци на физички лица  (Службен весник на РСМ 31/2020)
Сподели:

Клучни зборови: Клиничка болница Битола, Одлука, Закон за отпис на камати и долгови