Вести

Во Клиничка болница Битола се пушти во употреба и нова сала за мали хируршки интервенции опремена со стандардна опрема. Исто така се набави најсовремена опрема за дигестивна хирургија (степлери, лигасури) во најразлични димензии, како и дополнување на опремата за лапараскопска хирургија. Со ова се овозможува правење на најкомплицирани операции во дигестивната хирургија.

Во Клиничка болница Битола се пушти во употреба и нова сала за мали хируршки интервенции опремена со стандардна опрема. Исто така се набави најсовремена опрема за дигестивна хирургија (степлери, лигасури) во најразлични димензии, како и дополнување на опремата за лапараскопска хирургија. Со ова се овозможува правење на најкомплицирани операции во дигестивната хирургија.

Сподели:

Клучни зборови: Клиничка болница Битола, Нова сала за мали хируршки интервенции, Дигестивна хирургија