Вести

Завршна сметка за 2022 година, Биланс на состојба, Даночен биланс, Приходи и расходи, Посебни податоци, Структура на приходи по дејности

Завршна сметка за 2022 година

Биланс на состојба - 2022

Даночен биланс - 2022

Приходи и расходи - 2022

Посебни податоци - 2022

Структура на приходи по дејности - 2022

Биланс на состојба - 531

Приходи и расходи - 531

Посебни податоци - 531

Структура на приходи по дејности - 531

Биланс на состојба - 737

Приходи и расходи - 737

Посебни податоци - 737

Структура на приходи по дејности - 737

Биланс на состојба - 485

Приходи и расходи - 485

Посебни податоци - 485

Структура на приходи по дејности - 485

Биланс на состојба - 486

Приходи и расходи - 486

Посебни податоци - 486

Структура на приходи по дејности - 486

Биланс на состојба - 487

Приходи и расходи - 487

Посебни податоци - 487

Структура на приходи по дејности - 487

Биланс на состојба - 488

Приходи и расходи - 488

Посебни податоци - 488

Структура на приходи по дејности - 488

Биланс на состојба - 489

Приходи и расходи - 489

Посебни податоци - 489

Структура на приходи по дејности - 489

 

 

Сподели:

Клучни зборови: Завршна сметка, Клиничка болница Битола