Вести

Клиничка болница Битола, како имплементатор на проектот COMETECH од IPA CBC 2014-2020 Greece -  Republic of North Macedonia, бара заинтересирано 1 лице технички персонал, кое би работело на проектот во рамките на спроведување на пилот планот, скрининг на пациенти со набавената софицистицирана медицинска апратура.

Клиничка болница Битола, како имплементатор на проектот COMETECH од IPA CBC 2014-2020 Greece -  Republic of North Macedonia, бара заинтересирано 1 лице технички персонал, кое би работело на проектот во рамките на спроведување на пилот планот, скрининг на пациенти со набавената софицистицирана медицинска апратура. Лицето да има медицинска наобразба. Времетраење на ангажманот од 01.06.2020 до 31.03.2021. При пријавувањето кандидатите да достават CV

Сподели:

Клучни зборови: Оглас, Проект COMETECH