Вести

Клиничка болница Битола, како имплементатор на проектите COMETECH и HEALTH-INFO од IPA CBC 2014-2020 Greece - The FYR of Macedonia, бара заинтересирани лица кои би работеле на проектите.

Клиничка болница Битола, како имплементатор на проектот COMETECH од IPA CBC 2014-2020 Greece - The FYR of Macedonia, бара заинтересирани 3 лица кои би работеле на проектот како технички персонал, во периодот од 01.08.2018 до 31.03.2020. Пожелно е кандидатите да имаат искуство на работа со IPA проекти, познавање на англиски јазик и/или образование во областа на медицината, стоматологијата или фармацијата. При пријавувањето кандидатите да достават CV.

Сподели:

Клучни зборови: Оглас, IPA проекти, Технички персонал