Вести

Во ЈЗУ Клиничка болница Битола, под раководство на директорот др. Зоран Лазаров, се одржа работен состанок на менаџерскиот тим со раководителите на одделите.

Во ЈЗУ Клиничка болница Битола, под раководство на директорот др. Зоран Лазаров, се одржа работен состанок на менаџерскиот тим со началниците на одделенијата.

 

 

Сподели:

Клучни зборови: Клиничка болница Битола, Менаџерски тим, Работен состанок, Болнички оддели