Вести

ЈЗУ Клиничка болница Битола објавува ОГЛАС за вработување на доктори, дипломиран фармацевт, медицински сестри, акушерка и др.

ЈЗУ Клиничка болница Битола објавува ОГЛАС за вработување на неопределено време на:

  1. 1. Триесет доктори по медицина со положен стручен испит;
  2. 2. Еден дипломиран фармацевт со положен стручен испит;
  3. 3. Еден дипломиран инженер по хемија - применета хемија;
  4. 4. Три дипломирани медицински сестри со положен стручен испит;
  5. 5. Еден дипломиран радиолошки технолог со положен стручен испит;
  6. 6. Два Дипломирани физиотерапевти со положен стручен испит;
  7. 7. Десет медицински сестри со ССС со положен стручен испит;
  8. 8. Една акушерка со ССС со положен стручен испит;
  9. 9. Еден физиотерапевтски техничар со ССС со положен стручен испит;
  10. 10. Два фармацевтски техничари со ССС со положен стручен испит.

Повеќе детали се наоѓаат во огласот...

Сподели:

Клучни зборови: оглас, вработување, доктори, медицински сестри, физиотерапевти, радиолошки технолог, инженер по хемија, акушерка, дипломиран фармацевт